Japanraum


Fertigmontage Japanraum Tag 5


Fertigmontage Japanraum Tag 4


Fertigmontage Japanraum Tag 3


Fertigmontage Japanraum Tag 2


Fertigmontage Japanraum Tag 1


Aufbau Meditationsraum, Tag 6


Aufbau Besprechungs- und Teeraum, Tag 5


Aufbau Besprechungs- und Teeraum, Tag 4


Aufbau Besprechungs- und Teeraum, Tag 3


Aufbau Besprechungs- und Teeraum, Tag 2


Aufbau Besprechungs- und Teeraum, Tag 1


Planungsweekend mit japanraum.com

Vorlagenbuch Shoji
Vorlagenbuch Shoji
Vorlagenbuch Besprechungs- / Teeraum
Vorlagenbuch Besprechungs- / Teeraum
Vorlagenbuch Feuerstelle
Vorlagenbuch Feuerstelle

Mizuya / Küche bei Teeraum


Detailplanung auf dem Bau

Herr Viktor Fux von Japanraum
Herr Viktor Fux von Japanraum

Innenausbau der Räume

Referenz von japanraum.com